Breaking News

જાન્યુઆરી, 2023 દરમિયાન બી-20 ઇન્સેપ્શનની બેઠક યોજાનાર છે.આ બેઠકમાં ભાગ
લેવા દેશ-વિદેશના મહાનુભાવો અમદાવાદ પધારી રહ્યા છે

… અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર આ
મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું તે પ્રસંગની તસવીર…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share Article: